Dissemination publications

2021

 • OLIVA-PATERN,A F.J., RIBEIRO, F., MIRANDA, R., ANASTÁCIO, P.M., GARCÍA-MURILLO, P., COBO F., GALLARDO, B., GARCÍA- BERTHOU, E., BOIX, D., MEDIN,A L., MORCILLO, F., OSCOZ, J., GUILLÉN, A., ARIAS, A., CUESTA, J.A., AGUIAR, F., ALMEIDA, D., AYRES, C., BANHA, F., BARCA, S., BIURRUN, I., CABEZAS, M.P., CALERO, S., CAMPOS, J.A., CAPDEVILA-ARGÜELLES, L., CAPINHA, C., CARAPETO, A., CASALS, F., CHAINHO, P., CIRUJANO, S., CLAVERO, M., DEL TORO, V., ENCARNAÇÃO, J.P., FERNÁNDEZ-DELGADO, C., FRANCO, J., GARCÍA-MESEGUER, A.J., GUARESCHI, S., GUERRERO, A., HERMOSO, V., MACHORDOM, A., MARTELO, J., MELLADO-DÍAZ, A., MORENO, J.C., OFICIALDEGUI, F.J., OLIVO DEL AMO, R., OTERO, J.C., PERDICES, A., POU-ROVIRA, Q., RODRÍGUEZ-MERINO, A., ROS, M., SÁNCHEZ-GULLÓN, E., SÁNCHEZ, M.I., SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, D., SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, J.R., SORIANO, O., TEODÓSIO, M.A., TORRALVA, M., VIEIRA-LANERO, R., ZAMORA- LÓPEZ, A. & ZAMORA-MARÍN, J.M. 2021. List of potential aquatic alien species of the Iberian Peninsula (2020). Updated list of the aquatic alien species introduced and established in Iberian inland waters.. Technical Report prepared by LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515). 64 pp.
 • OLIVA-PATERN,A F.J., RIBEIRO, F., MIRANDA, R., ANASTÁCIO, P.M., GARCÍA-MURILLO, P., COBO F., GALLARDO, B., GARCÍA- BERTHOU, E., BOIX, D., MEDIN,A L., MORCILLO, F., OSCOZ, J., GUILLÉN, A., ARIAS, A., CUESTA, J.A., AGUIAR, F., ALMEIDA, D., AYRES, C., BANHA, F., BARCA, S., BIURRUN, I., CABEZAS, M.P., CALERO, S., CAMPOS, J.A., CAPDEVILA-ARGÜELLES, L., CAPINHA, C., CARAPETO, A., CASALS, F., CHAINHO, P., CIRUJANO, S., CLAVERO, M., DEL TORO, V., ENCARNAÇÃO, J.P., FERNÁNDEZ-DELGADO, C., FRANCO, J., GARCÍA-MESEGUER, A.J., GUARESCHI, S., GUERRERO, A., HERMOSO, V., MACHORDOM, A., MARTELO, J., MELLADO-DÍAZ, A., MORENO, J.C., OFICIALDEGUI, F.J., OLIVO DEL AMO, R., OTERO, J.C., PERDICES, A., POU-ROVIRA, Q., RODRÍGUEZ-MERINO, A., ROS, M., SÁNCHEZ-GULLÓN, E., SÁNCHEZ, M.I., SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, D., SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, J.R., SORIANO, O., TEODÓSIO, M.A., TORRALVA, M., VIEIRA-LANERO, R., ZAMORA- LÓPEZ, A. & ZAMORA-MARÍN, J.M. 2021. List of potential aquatic alien species of the Iberian Peninsula (2020). Updated list of the potential aquatic alien species with high risk of invasion in Iberian inland waters. Technical Report prepared by LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515). 58 pp.
 • SALA, J. & ALONSO, M. 2021. Branquiòpodes (crustacis). Catàleg de la Biodiversitat de Catalunya. Institució Catalana d’Història Natural. https://blogs.iec.cat/ichn/wp-content/uploads/sites/33/2022/02/Crustacis_branquiopodes.pdf

2020

 • GARCIA, S., PASCUAL, G., SUNYER, P., ESCORIZA, D., BOIX, D. & POCH, S. 2020. Galápagos exóticos: más allà de Florida. Quercus, 415: 20-26.
 • GARCÍA DE LOMAS, J., SALA, J., BARRIOS, V., PRUNIER, F., CAMACHO, A., MACHADO, M., ALONSO, M., KORN, M., BOIX, D., HORTAS, F., GARCÍA, C., SERRANO, L. & MUÑOZ, G. 2020. Linderiella baetica. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T98562533A98562540. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T98562533A98562540.en
 • GARCÍA DE LOMAS, J., SALA, J., BARRIOS, V., PRUNIER, F., CAMACHO, A., MACHADO, M., ALONSO, M., KORN, M., BOIX, D., HORTAS, F., GARCÍA, C., SERRANO, L. & MUÑOZ, G. 2020. Triops baeticus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T117059920A117060444. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T117059920A117060444.en
 • GARCÍA DE LOMAS, J., SALA, J., BARRIOS, V., PRUNIER, F., CAMACHO, A., MACHADO, M., ALONSO, M., KORN, M., BOIX, D., HORTAS, F., GARCÍA, C., SERRANO, L. & MUÑOZ, G. 2020. Triops emeritensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T117060520A117060582. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T117060520A117060582.en
 • GARCÍA DE LOMAS, J., SALA, J., BARRIOS, V., PRUNIER, F., CAMACHO, A., MACHADO, M., ALONSO, M., KORN, M., BOIX, D., HORTAS, F., GARCÍA, C., SERRANO, L. & MUÑOZ, G. 2020. Triops gadensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T117060599A117060610. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T117060599A117060610.en
 • GARCÍA DE LOMAS, J., SALA, J., BARRIOS, V., PRUNIER, F., CAMACHO, A., MACHADO, M., ALONSO, M., KORN, M., BOIX, D., HORTAS, F., GARCÍA, C., SERRANO, L. & MUÑOZ, G. 2020. Triops vicentinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T117060633A117060641. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T117060633A117060641.en

2018

 • COLOMER, A. & QUINTANA, X.D. 2018. De la Pletera urbanitzada a la Pletera desurbanitzada. In: SALA, P., PUIGBERT, L. & BRETCHA, G. (Eds.). (Des)fer paisatges, Reflexions 6: 119-135. Observatori del Paisatge. Olot (Girona).
 • QUINTANA, X.D., CAPELLÀ, J., COLOMER, A., HORS, X., MARÍ, M. & PIÉ, R. 2018. La restauració de la Pletera: crònica de la desurbanització. In: Llibre de la Festa Major, 2018: 29-49. Torroella de Montgrí.
 • QUINTANA, X.D., BOIX, D., CASAMITJANA, X., COLOMER, A., COMPTE, J., CUNILLERA-MONTCUSÍ, D., GASCÓN, S., GICH, F., MENCIÓ, A., MARTINOY, M., MONTANER, J., PASCUAL, J., SALA, J., SOLÀ, J. & TORNERO, I. 2018. Management and restoration actions of confined Mediterranean coastal lagoons in the Empordà and Baix Ter Wetlands. Recerca i Territori, 10: 173-192.
 • QUINTANA, X.D., BOIX, D., GASCÓN, S. & SALA, J. (eds.). Management and restoration of Mediterranean coastal lagoons in Europe. Recerca i Territori, 10: 1-220.

2017

 • QUINTANA, X.D., BOIX, D., COLOMER, A. & COMPTE, J. 2017. Els valors ecològics de la maresma de la Pletera. Revista del Baix Empordà, 57: 29-33.

2016

 • VERDIELL, D., MURCIA, J. & BOIX, D. 2016. Balsas ganadera: oasis de biodiversidad en ecosistemas semiáridos. Quercus, 362: 24-31.

2015

 • BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S., COMPTE, J. & QUINTANA, X. 2015. Les comunitats d’animals de les basses, estanys, llacunes i aiguamolls mediterranis. L’Atzavara, 25: 5-18.
 • ESCORIZA, D. 2015. Sapillo moteado – Pelodytes punctatus. In: Salvador, A.& Martínez-Solano, I. (eds.). Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid .
 • GARCÍA-DE-LOMAS, J., SALA, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Spinicaudata. Revista IDE@, 68: 1-11.
 • GARCÍA-DE-LOMAS, J., SALA, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Notostraca. Revista IDE@, 71: 1-10.
 • GARCÍA-DE-LOMAS, J., SALA, J., GARCÍA, C.M. & ALONSO, M. 2015. Orden Anostraca. Revista IDE@, 67: 1-12.
 • SALA, J., GARCÍA-DE-LOMAS, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Anomopoda. Revista IDE@, 66: 1-11.
 • SALA, J., GARCÍA-DE-LOMAS, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Ctenopoda. Revista IDE@, 69: 1-7.
 • SALA, J., GARCÍA-DE-LOMAS, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Onychopoda. Revista IDE@, 70: 1-6.

2014

 • QUINTANA, X. 2014. La conservació del medi natural és una prioritat inqüestionable. Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona, 14: p.5.
 • VILAR, L. & QUINTANA, X. (ed.). 2014. El poblament vegetal i els hàbitats del massís del Montgrí, les Illes Medes i la plana del Baix Ter. Recerca i Territori, 6:1-252.

2013

 • BOIX, D. & MASÓ, A. 2013. Un fosil viviente en nuestra fauna. ‘Triops’, un crustáceo que ya nadaba antes de la aparición de los dinosaurios. Mètode, 78: 14-21.
 • BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X. & ESCORIZA, D. 2013. Les llacunes temporànies d’aigua dolça. p. 266-267. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • CHAPPUIS, E., GACIA, E., RUHÍ, A. & BALLESTEROS, E. 2013. Els herbassars de macròfits. p. 280-281. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • ESCORIZA, D., BEN HASSINE, J. & COMAS, M. 2013. Salamandra algira spelaea: A Vanishing Salamander to Protect. Froglog, 107: 21-22.
 • GASCÓN, S., QUINTANA, X., BOIX, D., SALA, J., & BADOSA, A. 2013. Les llacunes costaneres oligohalines. p. 270-271. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • HEREU, B., BARRIOCANAL, C., CAPELLA, J., CRUAÑAS, R., ILLA, E., MARTÍ, E., PUIGSERVER, D., QUINTANA, X. & SIERRA, J. 2013 Evaluación y diagnosis de los sistemas naturales del Baix Ter. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 128 p.
 • JOVER, M., RUHÍ, A. CHAPPUIS, E., ESCORIZA, D., SALA, J., BOIX, D., GASCÓN, S. & GACIA, E. 2013. Estanys de l’Albera i basses dels secans de Lleida: quines característiques ambientals determinen les seves comunitats i la seva biodiversitat? Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 44: 253-271.
 • MASÓ, A. & BOIX, D. 2013. Un fòssil vivent a la nostra fauna. ‘Triops’, un crustaci que ja nedava abans de l’aparició dels dinosaures. Mètode, 78: 14-21.
 • QUINTANA, X., GASCÓN, S., SALA, J., BOIX, D., BRUCET, S., LÓPEZ-FLORES, R. & COMPTE, J. 2013. Les maresmes i les llacunes salabroses litorals. p. 272-273. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals. p. 230-231. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • SALA, J., BOIX, D., QUINTANA, X., GASCÓN, S. & RUHÍ, A. 2013. Les llacunes i les basses permanents d’interior. p. 264-265. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.

2012

 • BOIX, D., COMPTE, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X. & SALA, J. 2012. Crustacis dels estanys de l’Albera. Alberes, 7: 96-97.
 • ESCORIZA, D. & BOIX, D. 2012. Assessing the Potential Impact of an Invasive Species on a Mediterranean Amphibian Assemblage: A Morphological and Ecological Approach. Froglog, 101: 38-39.
 • HEREU, B. & QUINTANA, X. (ed.). 2012. El fons marí de les illes Medes i el Montgrí. Quatre dècades de recerca per a la conservació. Recerca i Territori, 4: 1-194.

2011

 • POU, Q., FEO, C., ARAUJO, R., CAMPOS, M. & BOIX, D. 2011. Estat de conservació de les nàiades al Baix Ter. Recerca i Territori, 3: 13-95.
 • RIVERA, X., ESCORIZA, D., MALUQUER-MARGALEF, J., ARRIBAS, O. & CARRANZA, S. 2011. Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears. Lynx, Barcelona. 274 p.

2010

 • BARRABÉS, S., DONCEL, M., PÉREZ-GARAY, M., QUINTANA, X.D., SÁNCHEZ, N., SERRA, O. & YESTE, M. 2010. Introducció al disseny experimental: Pràctiques de laboratori i de camp per a biòlegs. Universitat de Girona. Edició electrònica. 137 p.
 • BOIX, D., SALA, J. & GASCÓN, S. 2010. Els crustacis de zones humides dels Països Catalans. p. 225-227. En: Giralt, J. (ed.). Història Natural dels Països Catalans. Suplement Flora i Fauna. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
 • MONTANER, J., QUINTANA, X., HERAS, R. & ROVIRAS, A. (ed.). 2010. El flux hidrològic de la plana litoral del Baix Ter. Evolució fluvial, caracterització hidrològica i pautes de gestió. Recerca i Territori, 2: 1-235.
 • RUHÍ, A. (text), 2010. Paisatges vius, patrimoni natural de les terres gironines. Diputació de Girona. 300 p.
 • RUHÍ, A., BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S. & QUINTANA, X.D. 2010. Llacunes de nova creació. Oasis d’optimisme enmig de la degradació. Mètode, 66: 25-29.

2009

 • QUINTANA, X.D., FEO, C., CROUS, A., ALEMANY, F. & TORALLAS, J. 2009. Actuacions i reptes en la conservació dels aiguamolls del Baix Ter. In: Papers del Montgrí, 30. Can Quintana Museu de la Mediterrània, Girona. 94 p.

2008

 • RUHÍ, A. 2008. Ocells a la vista, dossier central sobre el Delta de l’Ebre. Descobrir Catalunya, 121: 72-77.
 • RUHÍ, A. 2008. Esclats de primavera. Descobrir Catalunya, 118: 42-49.

2007

 • ROST, J. & RUHÍ, A. 2007. El congost de Sant Julià de Ramis: la influència sobre la comunitat d’ocells. Revista de Girona, 242: 40-45.
 • RUHÍ, A. 2007. Natura al teu jardí. Guia pràctica per conèixer i acollir la fauna propera. Brau edicions, Figueres.
 • RUHÍ, A. 2007. Banyoles a peu. L’Estany i les llacunes de Can Morgat. NAT, descobreix la natura, 35: 30.
 • RUHÍ, A. 2007. Les fonts de Girona. A peu per la Vall de Sant Daniel. NAT, descobreix la natura, 33: 48.

2006

 • BADOSA, A., C. BARRIOCANAL, D. BOIX, J. SALA, J. COMPTE, S. GASCÓN, S., Q. POU & X.D. QUINTANA. 2006. Els ambients aquàtics del “Parc Natural” del Baix Ter. Butlletí ecologista de les comarques gironines, estiu-2006: 7-8.
 • MARTINOY, M., D. BOIX, J. SALA, S. GASCÓN & E. MONTSERRAT. 2006. Els escarabats d’aigua. Gavarres, 10: 118-119.
 • RUHÍ, A. & VILA, X. 2006. L’Estany de Banyoles al descobert, espais naturals. NAT, descobreix la natura, 22: 44-47.
 • RUHÍ, A., FELIU, P. & COMAS, A. 2006. Cent mesos apropant la natura. Revista de Girona, 239: 8-9.
 • SALA, J., E. MONTSERRAT, M. MARTINOY, S. GASCÓN & D. BOIX.2006. Les basses de les Gavarres. Gavarres, 9: 86-89.

2005

 • BOIX, D., S. GASCÓN, M. MARTINOY, E. MONTSERRAT, E. & J. SALA. 2005. Fauna aquàtica de les Gavarres. In: Col·leccció Biblioteca Lluís Esteva. Consorci de les Gavarres, La Bisbal d’Empordà.
 • COMPTE, J. & J. OLIVERAS. 2005. El primer any de seguiment de poblacions de papallones a la vall de Sant Daniel. Actes de les 2es Jornades de Medi Natural a Girona: 21-22.

2004

 • BOIX, D., J. SALA S. GASCÓN, S. BRUCET & X.D. QUINTANA. 2004. La importància ecològica de les basses i llacunes temporàries. Quaderns de la Selva, 16: 19-21.
 • GARCÍA-BERTHOU, E., M. CASADEVALL, L. VILAR, C. GÓMEZ, R. MORENO‑AMICH, P. PONS, A. VERGÉS, J. FONT, D. BOIX, S. MALLOL, C. ALCARAZ, C. FEO, L. ZAMORA, J. CAROL & L. BENEJAM 2004. InvasIBER: website sobre la introducción de especies exóticas en España. Ministerio de Ciencia y Tecnología (http://hidra.udg.es/invasiber/).
 • QUINTANA, X.D. & M. MARÍ (eds.). 2004. Els aiguamolls del Baix Ter. In: Papers del Montgrí, 23. Centre Cultural de la Mediterrània, Girona.

2002

 • BOIX, D. 2002. Fauna aquàtica de l’estanyol d’Espolla. La Llúdriga, 556 : 7-10.
 • BOIX, D. & E. GRACÍA-BERTHOU. 2002. La invasión del mejillón cebra. La Vanguardia (14/11/2002): 29.
 • COMPTE, J., N. SALA, A. TRIAS, E. LOSHUERTOS & D. BOIX. 2002. Comparació del creixement de larves de Pelodytes punctatus en la llacuna d’Espolla en varis períodes d’inundació. Actes de les VII Jornades Herpetològiques de Catalunya, Barcelona.
 • MORENO-AMICH, R. & D. BOIX. 2002. Sistemes naturals singulars, 96-106. In: Atles comarcal de Catalunya, 28. Pla de l’Estany. Diputació de Girona, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona.
 • QUINTANA, X.D. 2002. Aigües estancades als aiguamolls. El Bruel, 37: 4-8.
 • QUINTANA, X.D. 2002. El projecte Life. Les actuacions de restauració dels aiguamolls del Baix Ter. El Montgrí, 22: 16-18.

2001

 • BOIX, D. 2001. Estructura y dinámica de la comunidad animal acuática de la laguna temporal de Espolla. Alquibla, 33: 18.

2000

 • BOIX, D., C. FEO, S. GASCÓN, Q. POU, J. SALA I L. ZAMORA. 2000b. Les nàiades de l’Estany de Banyoles. La Llúdriga, 46 : 6-7.
 • BOIX, D., SALA, J. & TRIADÓ, X. 2000a. Dinàmiques temporals de les larves d’amfibis d’un estanyol temporani. Full informatiu de la Societat Catalana d’Herpetologia, 12: 13-14.
 • QUINTANA, X.D. 2000. Planes para recuperar un humedal costero de Gerona donde hay Fartet. Quercus, 178: 6-7.

1999

 • BOIX, D. 1999. La problemàtica de la conservació d’amfibis. el cas de l’estanyol temporani d’Espolla. Full informatiu de la Societat Catalana d’Herpetologia, 10: 8‑9.
 • QUINTANA, X.D. 1999. Importancia de la Pletera com a zona humida costanera. El Montgrí, 12: 20-21.

1992

 • QUINTANA, X.D. & J. SARGATAL, J. 1992. Empordà Wetlands, 9.1-9.6. In: Catalan, J. & J.L. Pretus (eds.). Mid Congress Excursions. XXV Societas Internationalis Limnologiae (SIL) Congress, Barcelona.

1989

 • MARTINOY, M. & X.D. QUINTANA. Els Mosquits, 307-314. In: Aiguamolls de l’Empordà. Aspectes ecològics, històrics i socials. Quadern dels Indiketes, 3. Carles Vallès (Ed. ART-3), Figures.

1987

 • HEREU, R., M. MARTINOY, M. NEGRA, J. PASCUAL, M. PLANELLAS, L. POLO, A. PUMAROLA, X.D. QUINTANA, J. TORRÓ & M. ZABALA. 1987. Introducció al medi natural del Montgrí i el Baix Ter. Papers del Montgrí, 6:1-80.
 • QUINTANA, X.D. 1987. Ter Vell, un exemple de llacuna costanera al nostre municipi, 33-40. In: Llibre de la Festa Major, Museu del Montgrí i Baix Ter, Torroella de Montgrí.
 • VICENS, N., X.D. QUINTANA, & D. SUNYER. 1987. Anotacions sobre el coneixement dels lepidòpters ropalòcers del massís del Montgrí. Scientia gerundensis, 13: 135-141

2013

 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals, pàg. 230-231. A: Bueno, D. (ed.). 2012. Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.

2013

 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals, pàg. 230-231. A: Bueno, D. (ed.). 2012. Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.

2013

 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals, pàg. 230-231. A: Bueno, D. (ed.). 2012. Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.