Dissemination publications

2018

 • COLOMER, A. & QUINTANA, X.D. 2018. De la Pletera urbanitzada a la Pletera desurbanitzada. In: SALA, P., PUIGBERT, L. & BRETCHA, G. (Eds.). (Des)fer paisatges, Reflexions 6: 119-135. Observatori del Paisatge. Olot (Girona).
 • QUINTANA, X.D., CAPELLÀ, J., COLOMER, A., HORS, X., MARÍ, M. & PIÉ, R. 2018. La restauració de la Pletera: crònica de la desurbanització. In: Llibre de la Festa Major, 2018: 29-49. Torroella de Montgrí.
 • QUINTANA, X.D., BOIX, D., CASAMITJANA, X., COLOMER, A., COMPTE, J., CUNILLERA-MONTCUSÍ, D., GASCÓN, S., GICH, F., MENCIÓ, A., MARTINOY, M., MONTANER, J., PASCUAL, J., SALA, J., SOLÀ, J. & TORNERO, I. 2018. Management and restoration actions of confined Mediterranean coastal lagoons in the Empordà and Baix Ter Wetlands. Recerca i Territori, 10: 173-192.
 • QUINTANA, X.D., BOIX, D., GASCÓN, S. & SALA, J. (eds.). Management and restoration of Mediterranean coastal lagoons in Europe. Recerca i Territori, 10: 1-220.

2017

 • QUINTANA, X.D., BOIX, D., COLOMER, A. & COMPTE, J. 2017. Els valors ecològics de la maresma de la Pletera. Revista del Baix Empordà, 57: 29-33.

2016

 • VERDIELL, D., MURCIA, J. & BOIX, D. 2016. Balsas ganadera: oasis de biodiversidad en ecosistemas semiáridos. Quercus, 362: 24-31.

2015

 • BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S., COMPTE, J. & QUINTANA, X. 2015. Les comunitats d’animals de les basses, estanys, llacunes i aiguamolls mediterranis. L’Atzavara, 25: 5-18.
 • ESCORIZA, D. 2015. Sapillo moteado – Pelodytes punctatus. In: Salvador, A.& Martínez-Solano, I. (eds.). Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid .
 • GARCÍA-DE-LOMAS, J., SALA, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Spinicaudata. Revista IDE@, 68: 1-11.
 • GARCÍA-DE-LOMAS, J., SALA, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Notostraca. Revista IDE@, 71: 1-10.
 • GARCÍA-DE-LOMAS, J., SALA, J., GARCÍA, C.M. & ALONSO, M. 2015. Orden Anostraca. Revista IDE@, 67: 1-12.
 • SALA, J., GARCÍA-DE-LOMAS, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Anomopoda. Revista IDE@, 66: 1-11.
 • SALA, J., GARCÍA-DE-LOMAS, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Ctenopoda. Revista IDE@, 69: 1-7.
 • SALA, J., GARCÍA-DE-LOMAS, J. & ALONSO, M. 2015. Orden Onychopoda. Revista IDE@, 70: 1-6.

2014

 • QUINTANA, X. 2014. La conservació del medi natural és una prioritat inqüestionable. Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona, 14: p.5.
 • VILAR, L. & QUINTANA, X. (ed.). 2014. El poblament vegetal i els hàbitats del massís del Montgrí, les Illes Medes i la plana del Baix Ter. Recerca i Territori, 6:1-252.

2013

 • BOIX, D. & MASÓ, A. 2013. Un fosil viviente en nuestra fauna. ‘Triops’, un crustáceo que ya nadaba antes de la aparición de los dinosaurios. Mètode, 78: 14-21.
 • BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X. & ESCORIZA, D. 2013. Les llacunes temporànies d’aigua dolça. p. 266-267. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • CHAPPUIS, E., GACIA, E., RUHÍ, A. & BALLESTEROS, E. 2013. Els herbassars de macròfits. p. 280-281. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • ESCORIZA, D., BEN HASSINE, J. & COMAS, M. 2013. Salamandra algira spelaea: A Vanishing Salamander to Protect. Froglog, 107: 21-22.
 • GASCÓN, S., QUINTANA, X., BOIX, D., SALA, J., & BADOSA, A. 2013. Les llacunes costaneres oligohalines. p. 270-271. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • HEREU, B., BARRIOCANAL, C., CAPELLA, J., CRUAÑAS, R., ILLA, E., MARTÍ, E., PUIGSERVER, D., QUINTANA, X. & SIERRA, J. 2013 Evaluación y diagnosis de los sistemas naturales del Baix Ter. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 128 p.
 • JOVER, M., RUHÍ, A. CHAPPUIS, E., ESCORIZA, D., SALA, J., BOIX, D., GASCÓN, S. & GACIA, E. 2013. Estanys de l’Albera i basses dels secans de Lleida: quines característiques ambientals determinen les seves comunitats i la seva biodiversitat? Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 44: 253-271.
 • MASÓ, A. & BOIX, D. 2013. Un fòssil vivent a la nostra fauna. ‘Triops’, un crustaci que ja nedava abans de l’aparició dels dinosaures. Mètode, 78: 14-21.
 • QUINTANA, X., GASCÓN, S., SALA, J., BOIX, D., BRUCET, S., LÓPEZ-FLORES, R. & COMPTE, J. 2013. Les maresmes i les llacunes salabroses litorals. p. 272-273. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals. p. 230-231. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.
 • SALA, J., BOIX, D., QUINTANA, X., GASCÓN, S. & RUHÍ, A. 2013. Les llacunes i les basses permanents d’interior. p. 264-265. En: Bueno, D. (ed.). Ecosistemes dels Països Catalans. Atles. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 320 p.

2012

 • BOIX, D., COMPTE, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X. & SALA, J. 2012. Crustacis dels estanys de l’Albera. Alberes, 7: 96-97.
 • ESCORIZA, D. & BOIX, D. 2012. Assessing the Potential Impact of an Invasive Species on a Mediterranean Amphibian Assemblage: A Morphological and Ecological Approach. Froglog, 101: 38-39.
 • HEREU, B. & QUINTANA, X. (ed.). 2012. El fons marí de les illes Medes i el Montgrí. Quatre dècades de recerca per a la conservació. Recerca i Territori, 4: 1-194.

2011

 • POU, Q., FEO, C., ARAUJO, R., CAMPOS, M. & BOIX, D. 2011. Estat de conservació de les nàiades al Baix Ter. Recerca i Territori, 3: 13-95.
 • RIVERA, X., ESCORIZA, D., MALUQUER-MARGALEF, J., ARRIBAS, O. & CARRANZA, S. 2011. Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears. Lynx, Barcelona. 274 p.

2010

 • BARRABÉS, S., DONCEL, M., PÉREZ-GARAY, M., QUINTANA, X.D., SÁNCHEZ, N., SERRA, O. & YESTE, M. 2010. Introducció al disseny experimental: Pràctiques de laboratori i de camp per a biòlegs. Universitat de Girona. Edició electrònica. 137 p.
 • BOIX, D., SALA, J. & GASCÓN, S. 2010. Els crustacis de zones humides dels Països Catalans. p. 225-227. En: Giralt, J. (ed.). Història Natural dels Països Catalans. Suplement Flora i Fauna. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
 • MONTANER, J., QUINTANA, X., HERAS, R. & ROVIRAS, A. (ed.). 2010. El flux hidrològic de la plana litoral del Baix Ter. Evolució fluvial, caracterització hidrològica i pautes de gestió. Recerca i Territori, 2: 1-235.
 • RUHÍ, A. (text), 2010. Paisatges vius, patrimoni natural de les terres gironines. Diputació de Girona. 300 p.
 • RUHÍ, A., BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S. & QUINTANA, X.D. 2010. Llacunes de nova creació. Oasis d’optimisme enmig de la degradació. Mètode, 66: 25-29.

2009

 • QUINTANA, X.D., FEO, C., CROUS, A., ALEMANY, F. & TORALLAS, J. 2009. Actuacions i reptes en la conservació dels aiguamolls del Baix Ter. In: Papers del Montgrí, 30. Can Quintana Museu de la Mediterrània, Girona. 94 p.

2008

 • RUHÍ, A. 2008. Ocells a la vista, dossier central sobre el Delta de l’Ebre. Descobrir Catalunya, 121: 72-77.
 • RUHÍ, A. 2008. Esclats de primavera. Descobrir Catalunya, 118: 42-49.

2007

 • ROST, J. & RUHÍ, A. 2007. El congost de Sant Julià de Ramis: la influència sobre la comunitat d’ocells. Revista de Girona, 242: 40-45.
 • RUHÍ, A. 2007. Natura al teu jardí. Guia pràctica per conèixer i acollir la fauna propera. Brau edicions, Figueres.
 • RUHÍ, A. 2007. Banyoles a peu. L’Estany i les llacunes de Can Morgat. NAT, descobreix la natura, 35: 30.
 • RUHÍ, A. 2007. Les fonts de Girona. A peu per la Vall de Sant Daniel. NAT, descobreix la natura, 33: 48.

2006

 • BADOSA, A., C. BARRIOCANAL, D. BOIX, J. SALA, J. COMPTE, S. GASCÓN, S., Q. POU & X.D. QUINTANA. 2006. Els ambients aquàtics del “Parc Natural” del Baix Ter. Butlletí ecologista de les comarques gironines, estiu-2006: 7-8.
 • MARTINOY, M., D. BOIX, J. SALA, S. GASCÓN & E. MONTSERRAT. 2006. Els escarabats d’aigua. Gavarres, 10: 118-119.
 • RUHÍ, A. & VILA, X. 2006. L’Estany de Banyoles al descobert, espais naturals. NAT, descobreix la natura, 22: 44-47.
 • RUHÍ, A., FELIU, P. & COMAS, A. 2006. Cent mesos apropant la natura. Revista de Girona, 239: 8-9.
 • SALA, J., E. MONTSERRAT, M. MARTINOY, S. GASCÓN & D. BOIX.2006. Les basses de les Gavarres. Gavarres, 9: 86-89.

2005

 • BOIX, D., S. GASCÓN, M. MARTINOY, E. MONTSERRAT, E. & J. SALA. 2005. Fauna aquàtica de les Gavarres. In: Col·leccció Biblioteca Lluís Esteva. Consorci de les Gavarres, La Bisbal d’Empordà.
 • COMPTE, J. & J. OLIVERAS. 2005. El primer any de seguiment de poblacions de papallones a la vall de Sant Daniel. Actes de les 2es Jornades de Medi Natural a Girona: 21-22.

2004

 • BOIX, D., J. SALA S. GASCÓN, S. BRUCET & X.D. QUINTANA. 2004. La importància ecològica de les basses i llacunes temporàries. Quaderns de la Selva, 16: 19-21.
 • GARCÍA-BERTHOU, E., M. CASADEVALL, L. VILAR, C. GÓMEZ, R. MORENO‑AMICH, P. PONS, A. VERGÉS, J. FONT, D. BOIX, S. MALLOL, C. ALCARAZ, C. FEO, L. ZAMORA, J. CAROL & L. BENEJAM 2004. InvasIBER: website sobre la introducción de especies exóticas en España. Ministerio de Ciencia y Tecnología (http://hidra.udg.es/invasiber/).
 • QUINTANA, X.D. & M. MARÍ (eds.). 2004. Els aiguamolls del Baix Ter. In: Papers del Montgrí, 23. Centre Cultural de la Mediterrània, Girona.

2002

 • BOIX, D. 2002. Fauna aquàtica de l’estanyol d’Espolla. La Llúdriga, 556 : 7-10.
 • BOIX, D. & E. GRACÍA-BERTHOU. 2002. La invasión del mejillón cebra. La Vanguardia (14/11/2002): 29.
 • COMPTE, J., N. SALA, A. TRIAS, E. LOSHUERTOS & D. BOIX. 2002. Comparació del creixement de larves de Pelodytes punctatus en la llacuna d’Espolla en varis períodes d’inundació. Actes de les VII Jornades Herpetològiques de Catalunya, Barcelona.
 • MORENO-AMICH, R. & D. BOIX. 2002. Sistemes naturals singulars, 96-106. In: Atles comarcal de Catalunya, 28. Pla de l’Estany. Diputació de Girona, Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona.
 • QUINTANA, X.D. 2002. Aigües estancades als aiguamolls. El Bruel, 37: 4-8.
 • QUINTANA, X.D. 2002. El projecte Life. Les actuacions de restauració dels aiguamolls del Baix Ter. El Montgrí, 22: 16-18.

2001

 • BOIX, D. 2001. Estructura y dinámica de la comunidad animal acuática de la laguna temporal de Espolla. Alquibla, 33: 18.

2000

 • BOIX, D., C. FEO, S. GASCÓN, Q. POU, J. SALA I L. ZAMORA. 2000b. Les nàiades de l’Estany de Banyoles. La Llúdriga, 46 : 6-7.
 • BOIX, D., SALA, J. & TRIADÓ, X. 2000a. Dinàmiques temporals de les larves d’amfibis d’un estanyol temporani. Full informatiu de la Societat Catalana d’Herpetologia, 12: 13-14.
 • QUINTANA, X.D. 2000. Planes para recuperar un humedal costero de Gerona donde hay Fartet. Quercus, 178: 6-7.

1999

 • BOIX, D. 1999. La problemàtica de la conservació d’amfibis. el cas de l’estanyol temporani d’Espolla. Full informatiu de la Societat Catalana d’Herpetologia, 10: 8‑9.
 • QUINTANA, X.D. 1999. Importancia de la Pletera com a zona humida costanera. El Montgrí, 12: 20-21.

1992

 • QUINTANA, X.D. & J. SARGATAL, J. 1992. Empordà Wetlands, 9.1-9.6. In: Catalan, J. & J.L. Pretus (eds.). Mid Congress Excursions. XXV Societas Internationalis Limnologiae (SIL) Congress, Barcelona.

1989

 • MARTINOY, M. & X.D. QUINTANA. Els Mosquits, 307-314. In: Aiguamolls de l’Empordà. Aspectes ecològics, històrics i socials. Quadern dels Indiketes, 3. Carles Vallès (Ed. ART-3), Figures.

1987

 • HEREU, R., M. MARTINOY, M. NEGRA, J. PASCUAL, M. PLANELLAS, L. POLO, A. PUMAROLA, X.D. QUINTANA, J. TORRÓ & M. ZABALA. 1987. Introducció al medi natural del Montgrí i el Baix Ter. Papers del Montgrí, 6:1-80.
 • QUINTANA, X.D. 1987. Ter Vell, un exemple de llacuna costanera al nostre municipi, 33-40. In: Llibre de la Festa Major, Museu del Montgrí i Baix Ter, Torroella de Montgrí.
 • VICENS, N., X.D. QUINTANA, & D. SUNYER. 1987. Anotacions sobre el coneixement dels lepidòpters ropalòcers del massís del Montgrí. Scientia gerundensis, 13: 135-141

2013

 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals, pàg. 230-231. A: Bueno, D. (ed.). 2012. Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.

2013

 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals, pàg. 230-231. A: Bueno, D. (ed.). 2012. Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.

2013

 • SABATER, F., MARTÍ, E., VENTURA, M., GACIA, E., QUINTANA, X. & BOIX, D. 2013. Els ecosistemes d’aigües continentals, pàg. 230-231. A: Bueno, D. (ed.). 2012. Ecosistemes dels Països Catalans. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 320 pàgines.